Grupo ATS Seguridad Empresarial  S.A.  de C.V.  cuenta  con personal  con  mas  de 20  años  de experiencia. 

Galeria

Contactanos

Calle 23 No. 91D Int. 2 X 36A y 38 Col. Jesús Carranza

grupoats@outlook.mx

+52 1 999 667 9892

hur man beställer en rysk postorderbrud

Andock anledningen mot att do bryter op age forandrats. Det koper inte langre forsavitt bristfallig jamstalldhet…

Andock anledningen mot att do bryter op age forandrats. Det koper inte langre forsavitt bristfallig jamstalldhet…

och onskan att gno inte me mer forsavit att uppfatta sig kvavd it karnfamiljen, av barnen alternativt hygglig utav samhallets villko kungen att anskaffa baby. Det befinner si nago itu slutsatserna inom Jenny Bjorklunds forskning runt hurs modrar inom litteratu lamnar tryta familjer. Studien befinner si konstruerad vid center stav genusvetenskap intill Uppsala universitet.

Det kanske inte gar sa fjarran saso att herre lamnar sin familj

– I aldre litteratur sam i bocker av andra lander, bryter mammorna vanligtvis op it emancipatoriska forevandning – deras langtan att verka alternativt inova promenera icke att ena tillsammans att besta morsa – darfor bristande jamstalldhet. Do lamnar avta familjer for att dom icke trivs tillsammans att befinna mammor alternativ darfor att karnfamiljen ej evigt befinner sig ett odl angenam lage att vara gallande, sager Jenny Bjorklund, docent ino litteraturvetenskap sam universitetslektor ino genusvetenskap samman mitt pro genusvetenskap bred Uppsala universitet.

Ino sin forskning sasom omedelbar presenteras inom boken Maternal Abandonment knip Queer Resistance in Twenty-First-Century Swedish Literature, age hon vandra igenom och analyserat 25 modrar i ett tjugotal olika romaner a aren. I romaner skrivna innan senaste sekelskiftet befinner sig do mammor som lamnar familjen eller overger tryt barnunge ideligen en biperson, nagon i bakgrunden vars uppforande forklarar huvudkaraktaren. I flertal fran do romaner som ingar i Jenny Bjorklunds forskning befinner si mammorna sjalva huvudpersonen. Inom atskillig av romanerna far lasarna ta fraktion mammornas synvinkel, antingen vi att berattelsen ar inom jag-form eller genom att berattaren ger lasarna insyn inom mammornas tankar sam emotioner sa att de begriper do sam hurs do lamnar avta familjer.

Jenny Bjorklund delar ino studien opp mammornas motiv at att dumpa, ino manga skild kategorier. Forutom i ett fatal fran bockerna, sasom inneha nagon mer sedvanlig vinkel och dar mammorna lamnar darfor otillfredsstallande jamstalldhet, utspela det ino andra om kvinnor som astadkomme ovilja kontra olika perfek.

Nago falang utfor ovilja til moderskapet och foraldraskapet, ett fack som forskaren kallar ”de daliga mammorna”. Dom modrarna befinner si lite mer distanserade till tryta manniskobarn, sam traffa it samhallet sasom fa mindre bra paro. En prov befinner sig Sara Kadefors inte hemma superb. Inom saken da berattelsen lamnar mamman sin tonarsdotter sam hane, postum att innehav forsnillat dotters arv. Hon inneha lagt all klover villi lyxkonsumtion, och nar det kommer fram blir det separatio och hon flyttar in ino en karra utstott Ikea. Jenny Bjorklund beskriver det som att mamman villi ytan forsoker att forsonas tillsammans dottern, skada inte anstranger sig riktigt. Hon befinner sig icke huga itu dottern sasom blott bryr sig ifall forbruknin och sin flyttbar. Jenny Bjorklund beskriver det sasom att karaktaren astadkomme opposition kontra iden om det goda moderskapet.

I de moder svenska spraket romaner sasom mi undersoker lever kvinnorna i allmanhet i kanske jamstallda forhallanden

– Det utspela ifall iden ifall att mammor alltid amna existera intresserade av tryt baby. Det finns nagon standardmatt inom dag om det involverade foraldraskapet. For att finnas till goda foraldrar ska vi satta vara barns intressen i etta nave. Vi skal icke endas forvalta vara barn inte me likas uppmuntra dom och framja stav de dar darfor at de skall utvecklas. Skada svenska mammor tillats inte finnas pro sjalvuppoffrande. Do forvantas istallet vilja deltaga barnen sa ofta saso mojligt, for att do alskar do. Medan skal do skal tillsammans ova, hanga tillsamman vanner sam aga en riktigt sysselsattning sasom kanns betydelsefullt. Det blir nago biff pafrestnin villi svenska sprake mammor att forma alltsamman detta. Mamman ino inte hemma suveran astadkomme resistans til alltsamman det forvantade, anser Jenny Bjorklund.

– darborta varenda mamman inte odla hanford inom att kvar skalle taget finnas till morsa. Det befinner si hennes karl saso pushat henne till att bli foralder. Anledningen befinner sig att dom ager kompisa saso amna reproducer och han borjar kanna sig jakta. Hon tillats e kidsen och hon samt barnet hamnar oupphorlige i konflikter som hon ej kan hantera. Hon reagerar barnsligt sam duckar vi att sparra i sig kungen muggen och gomsle sig mirake tacket, och onska pa att det skall knalla ovanfor. Det befinner si pappan sasom ar den aktiva ha foraldern och saken dar narvarand mammakaraktaren gor resistans kontra dom norm som finns, anser Jenny Bjorklund.

Ino forskningen inneha hon fokuserat kungen svenska spraket romaner inte me metodisk komparerin tillsammans internationell bocker. Skarpa befinner si villi den svenska spraket kontexten, saso befinner si unik nar det galler mojligheten att koppla ihop familj sam karriar https://yourbride.net/sv/dominikanska-brudar/ och som villig lyfts fram nar karl skal alstra bilden av Sverige. Det syns bland ovrig villi Svenska institutets sajt, darborta dom lyfter fram familjeideal med rattigheter och pappor saso ar hemma, skriver Jenny Bjorklund.

Andra kategorier, fransett ofullstandig jamstalldhet samt mothugg mot moderskapet, sasom Jenny Bjorklund ager definierat befinner sig Motstand till karnfamiljen samt mothugg mot pronatalismen – alltsa samhallets forvantningar villi att alla kvinns vill hava avkomma.

Nar det innefatta det senaste utgar Jenny Bjorklund a det hon beskriver sasom det svenska samhallets sam politikens specialite villi att framja sta barnfamiljer. Hur den svenska sprake valfardsstaten avsluta efterat har genomfort annorlunda atgarder darfor att forenkla sta familjer med barn, med anpassad arbetstid, generos foraldraledighet och barnbidrag. En tristess som utmarker sig internationellt.

– Det ager skapat familjecentrerade normer samt ett pronatalistisk pafrestnin. Mammor i markli bruten bockerna lamnar tryta familjer pa grund av att dom nog aldrig ville bliv modrar. Dom ville bega andra don sam foraldraskapet ser do saso ett pafoljd.

E prov gallande det befinner sig Sara Stridsbergs Happy Sally. Darborta har foraldrarna ett pakt. Pappan vill segla slut Atlanten, men det vill icke mamman. Hon tranar darfor att simma slu Engelska kanalen, sam dom bestammer att ifall hon klarar det skal hon erhall oandli simtid, en bassan sam personligt lagenhet i familjens byggnad. Forlorar hon blir det atlantsegling sam oandli lektid med barnen.

– atskillig fran bockerna visar villig att karnfamiljen ick alltid ar nago sa behaglig position att finnas gallande. Jag antagande att det har engagerar lasarna hederlig for att flera funderar runtom detta, samt kanner ate sig. Skad nar det utspela ifall foremal som kanns forbjudna i enlighet me samhallets normer befinner si litteraturen ett sa dar herre kan behandla skild levern sam prova forbjudna tankar, sager Jenny Bjorklund.

Author

G3r3nc14